KINGFISHERS

IJSVOGELS

Common Kingfisher (Ijsvogel)
Pied Kingfisher (Bonte ijsvogel)
Malachite Kingfisher (Malachietijsvogel)
Common Kingfisher (Ijsvogel)
Amazon Kingfisher (Amazone Ijsvogel)
Ringed kingfisher (Amerikaanse Reuzenijsvogel)
Pied Kingfisher (Bonte ijsvogel)
Common Kingfisher (Ijsvogel)
Pied Kingfisher (Bonte ijsvogel)
Common Kingfisher (Ijsvogel)
Malachite Kingfisher (Malachietijsvogel)
Malachite Kingfisher (Malachietijsvogel)
Striped Kingfisher (Gestreepte Ijsvogel)
Ringed kingfisher (Amerikaanse Reuzenijsvogel)
Common Kingfisher (Ijsvogel)
Pied Kingfisher (Bonte ijsvogel)
Brown-hooded Kingfisher (Bruinkapijsvogel)
Common Kingfisher (Ijsvogel)
African Pygmy-kingfisher (Afrikaanse Dwerg-ijsvogel-
Malachite Kingfisher (Malachietijsvogel)
Pied Kingfisher (Bonte ijsvogel)
Malachite Kingfisher (Malachietijsvogel)
Malachite Kingfisher (Malachietijsvogel)
Ringed kingfisher (Amerikaanse Reuzenijsvogel)