SWANS, GEESE AND DUCKS

ZWANEN, GANZEN EN EENDEN

Black Swan (Zwarte Zwaan)
Common Goldeneye (Brilduiker)
Gadwall (Krakeend)
Tufted Duck   (Kuifeend)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Common Eider (Eider)
Mallard (Wilde Eend)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
Gargany (Zomertaling)
Northern Shoveler (Slobeend)
Magallan Goose (Magelhaengans)
Mute Swan (Knobbelzwaan)
White-fronted Goose (Kolgans)
Black Swan (Zwarte Zwaann
Common Pochard (Tafeleend)
Tufted Duck   (Kuifeend)
Eurasian Wigeon (Smient)
Common Shelduck (Bergeend)
Canadian Goose (Canadese Gans)
Greater Scaup (Topper)
Common Teal (Wintertaling)
Common Shelduck (Bergeend)
Common Eider (Eider)
Mute Swan (Knobbelzwaan)
Northern Pintail (Pijlstaart)