SWANS, GEESE AND DUCKS

ZWANEN, GANZEN EN EENDEN

Common Shelduck (Bergeend)
Barnacle Goose (Brandgans)
Common Eider (Eider)
Common Eider (Eider)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
Common Shelduck (Bergeend)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Common Eider (Eider)
Canada Goose (Canadese Gans)
Barnacle Goose (Brandgans)
Common Shelduck (Bergeend)
Canada Goose (Canadese Gans)
Canada Goose (Canadese Gans)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
Common Eider (Eider)
Canada Goose (Canadese Gans)
Barnacle Goose (Brandgans)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
Mute Swan (Knobbelzwaan)
Canada Goose (Canadese Gans)
Mute Swan (Knobbelzwaan)
White-fronted Goose (Kolgans)
Common Shelduck (Bergeend)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
Gadwall (Krakeend)
Gadwall (Krakeend)
Mute Swan (Knobbelzwaan)
Gadwall (Krakeend)
Tufted Duck (Kuifeend)
Mute Swan (Knobbelzwaan)
Tufted Duck (Kuifeend)
Common Eider (Eider)
Tufted Duck (Kuifeend)
Magellan Goose (Magelhaen Gans)
Gadwall (Krakeend)
Magellan Goose (Magelhaen Gans)
Mute Swan (Knobbelzwaan)
Magellan Goose (Magelhaen Gans)
Black Swan (Zwarte Zwaan)
Northern Shoveler (Slobeend)
Canada Goose (Canadese Gans)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Tufted Duck (Kuifeend)
Northern Shoveler (Slobeend)
Eurasian Wigeon (Smient)
Eurasian Wigeon (Smient)
Northern Pintail (Pijlstaart)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Magellan Goose (Magelhaen Gans)
Gadwall (Krakeend)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Gadwall (Krakeend)
Northern Pintail (Pijlstaart)
Magellan Goose (Magelhaen Gans)
Northern Pintail (Pijlstaart)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Northern Shoveler (Slobeend)
Black Swan (Zwarte Zwaan)
Garganey (Zomertaling)
Barnacle Goose (Brandgans)
Northern Pintail (Pijlstaart)
Garganey (Zomertaling)
Common Teal (Wintertaling)
Eurasian Wigeon (Smient)
Northern Shoveler (Slobeend)
Common Pochard (Tafeleend)
Mallard (Wilde Eend)
Northern Shoveler (Slobeend)
Northern Shoveler (Slobeend)
Eurasian Wigeon (Smient)
Common Pochard (Tafeleend)
Mallard (Wilde Eend)
Mallard (Wilde Eend)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Common Teal (Wintertaling)
Black Swan (Zwarte Zwaan)
Whooper Swan (Wilde Zwaan)
Common Teal (Wintertaling)
Common Teal (Wintertaling)
Mallard (Wilde Eend)
Black Swan (Zwarte Zwaan)
Common Teal (Wintertaling)
Garganey (Zomertaling)
Garganey (Zomertaling)
Common Teal (Wintertaling)
Whooper Swan (Wilde Zwaan)
Mallard (Wilde Eend)
Northern Shoveler (Slobeend)
Garganey (Zomertaling)
Garganey (Zomertaling)
Garganey (Zomertaling)
Black Swan (Zwarte Zwaan)
Whooper Swan (Wilde Zwaan)
Garganey (Zomertaling)
Common Shelduck (Bergeend)