Long-tailed Cormorant (Afrikaanse Dwergaalscholver)
African Darter (Afrikaanse Slangenhalsvogel)
Senegal Thick-knee (Senegalese griel)
Guinea Baboon (Bruine Baviaan)
Red-eyed Turtle Dove (Roodoogtortel)
African wattled Lapwing (Lelkievit)
Brown-throated wattle-eye (Bruinkeel-lelvliegenvanger)
Mouse-brown Sunbird (Bruine Honingzuiger)
Western Reef heron (Westelijke Rifreiger)
Orange-cheeked waxbill (Oranjekaakje)
Hooded Vulture (Kapgier)
Senegal Thick-knee (Senegalese griel)
Black-necked Weaver (Zwartnekwever)
Beautiful Sunbird (Feeun Honingzuiger)
White-throated Bee-eater (Witkeelbijeneter)
Bronze Mannikin (Ekstertje)
Pied Kingfisher (Bonte Ijsvogel)
Yellow-billed Kite (Geelsnavelwouw)
Western Reef heron (Westelijke Rifreiger)
White-throated Bee-eater (Witkeelbijeneter)
Red-billed Firefinch (Roodsnavel Vuurvink)
African wattled Lapwing (Lelkievit)
Speckled Pigeon (Gespikkelde Duif)
Village Weaver (Grote Textor-wever)
Senegal Thick-knee (Senegalese griel)
Common Bulbul (Grauwe Buulbuul)
Black-necked Weaver (Zwartnekwever)
Bronze Mannikin (Ekstertje)
Pied Kingfisher (Bonte Ijsvogel)
Bronze Mannikin (Ekstertje)
White-throated Bee-eater (Witkeelbijeneter)
Red-billed Firefinch (Roodsnavel Vuurvink)
Hooded Vulture (Kapgier)
African wattled Lapwing (Lelkievit)
White-throated Bee-eater (Witkeelbijeneter)
Yellow-billed Kite (Geelsnavelwouw)
Blue-cheeked Bee-eater (Groene Bijeneter)
Spur-winged Plover (Sporenkievit)
Red-billed Hornbill (Roodsnaveltok)
Orange-cheeked waxbill (Oranjekaakje)
Long-tailed Cormorant (Afrikaanse Dwergaalscholver)
Mouse-brown Sunbird (Bruine Honingzuiger)
Black-necked Weaver (Zwartnekwever)
Village Weaver (Grote Textor-wever)
Pied Kingfisher (Bonte Ijsvogel)
White-throated Bee-eater (Witkeelbijeneter)
Vinaceous Dove (Wijntortel)
Red-billed Firefinch (Roodsnavel Vuurvink)
African wattled Lapwing (Lelkievit)
Gambian Squirrel (Kleine-Zonne-eekhoorn)
Common Bulbul (Grauwe Buulbuul)
Guinea Baboon (Bruine Baviaan)
Mouse-brown Sunbird (Bruine Honingzuiger)
Red-eyed Turtle Dove (Roodoogtortel)
Melodius warbler (orpheusspotvogel)
Black-billed Dove (Zwartsnavelduif)
Blue-cheeked Bee-eater (Groene Bijeneter)
Yellow-billed Kite (Geelsnavelwouw)
Hooded Vulture (Kapgier)
Pied Crow (Witborstraaf)
Red-billed Firefinch (Roodsnavel Vuurvink)
Lavender waxbill (Lavenderastrild)
Bronze Mannikin (Ekstertje)
Black-necked Weaver (Zwartnekwever)
Red-billed Hornbill (Roodsnaveltok)
Village Weaver (Grote Textor-wever)
Red-billed Firefinch (Roodsnavel Vuurvink)
Red-billed Firefinch (Roodsnavel Vuurvink)
Vinaceous Dove (Wijntortel)
African wattled Lapwing (Lelkievit)
Whimbrel (Regenwulp)
Yellow-billed Kite (Geelsnavelwouw)
Orange-cheeked waxbill (Oranjekaakje)
Black-billed Dove (Zwartsnavelduif)
Yellow-billed Kite (Geelsnavelwouw)
Red-billed Firefinch (Roodsnavel Vuurvink)
Spur-winged Plover (Sporenkievit)