m.s. Origo.  Home away from home.
Polar Bear (Ijsbeer)
Bearded Seal (Baardrob)
Bearded Seal (Baardrob)
Common Eider (Eider)
Kittiwake (Drieteenmeeuw)
Common Eider (Eider)
Glaucous Gull (Grote Burgemeester)
Polar Bear (Ijsbeer)
Kittiwake (Drieteenmeeuw)
Ivory Gull (Ivoormeeuw)
Bearded Seal (Baardrob)
Glaucous Gull (Grote Burgemeester)
Little Auk (Kleine Alk)
Glaucous Gull (Grote Burgemeester)
Fulmar (Noordse Stormvogel)
Little Auk (Kleine Alk)
Arctic Skua (Kleine Jager)
Kittiwake (Drieteenmeeuw)
Brünnichs Guillemot (Kortbekzeekoet)
Brünnichs Guillemot (Kortbekzeekoet)
Polar Bear (Ijsbeer)
Brünnichs Guillemot (Kortbekzeekoet)
Brünnichs Guillemot (Kortbekzeekoet)
Walrus
Arctic Tern (Noordse Stern)
Ivory Gull (Ivoormeeuw)
Black Guillemot (Zwarte Zeekoet)
Svalbard Scenery (Spitsbergen landschap)
Fulmar (Noordse Stormvogel)
Walrus
m.s. Origo.  Home away from home.
m.s. Origo.  Home away from home.
Arctic Tern (Noordse Stern)
m.s. Origo.  Home away from home.
Svalbard Scenery (Spitsbergen landschap)
Arctic Fox (Poolvos)
Grey Pharalope (Rosse Franjepoot)
Snow Bunting (Sneeuwgors)
Walrus
Snow Bunting (Sneeuwgors)
Svalbard Scenery (Spitsbergen landschap)
Svalbard Reindeer (Spitsbergen Rendier)
Svalbard Reindeer (Spitsbergen Rendier)
Svalbard Scenery (Spitsbergen landschap)
Walrus
Snow Bunting (Sneeuwgors)
Black Guillemot (Zwarte Zeekoet)
Bearded Seal (Baardrob)
Walrus