BIRDS IN FLIGHT

VOGELS IN DE VLUCHT

Eurasian Sparrowhawk (Sperwer)
Barnacle Goose (Brandgans)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
European Bee-eater (Bijeneter)
Common Guillemot (Zeekoet)
Common Tern (Visduef)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Wood Pigeon (Houtduifà
Barnacle Goose (Brandgans)
Golden Eagle (Steenarend)
Brünnichs Guillemot (Kortbekzeekoet)
Raven (Raaf)
Gadwall (Krakeend)
Turkey Vulture (Kalkoengier)
Dalmatian Pelican (kroeskoppelikaan)
White-fronted Goose (Kolgans)
Common Kestrel (Torenvalk)
Wood Pigeon (Houtduif)
Marsh Harrier (Bruine Kiekendief)
White-tailed Eagle (Zeearend)
Hoopoo (Hop)
Greylag Goose (Grauwe Gans)
Short-eared Owl (Velduil)
Hooded Vulture (Kapgier)
Egyptian Goose (Nijlgans)
Mallard (Wilde eend)
Black-headed Gull (Kokmeeuw)
Red-lored Parrot (Geelwangamazone)
Barnacle Goose (Brandgans)
Herring Gull (Zilvermeeuw)
Black Vulture (zwarte Gier)
Grey Heron (Blauwe Reiger)
Kittiwake (Drieteenmeeuw)
Grifon Vulture (Vale Gier)
Common Cuckoo (Koekoek)
Purple Heron (Purperreiger)
Hen Harrier (Blauwe Kiekendief)
Greylag Geese (Grauwe Ganzen)
Little Egret (Kleine Zilverreiger)
Short-eared Owl (Velduil-
Osprey (Visarend)
Common Kestrel (Torenvalk)
Cattle Egret (Koereiger)
Ivory Gull (Ivoormeeuw)
Marsh Harrier (Bruine Kiekendief)
Yellow-billed Kite (Geelsnavelwouw)
Northern Shovelers (Slobeenden)